Při tradičním koledování v uplynulých ročnících Tříkrálové sbírky jsme připravili jako poděkování za celé sbírkové úsilí „Kino pro koledníky“. To však letos nebylo možné. Přesto jsme se poděkování všem, kteří se Tříkrálové sbírky 2021 jakkoli účastnili a mají tak svůj podíl na jejím úctyhodném výsledku, nechtěli vzdát. Využili jsme tedy online možnosti a natočili pro Vás takovou rekapitulaci dění. Chtěli bychom tímto poděkovat, potěšit, povzbudit a především sdělit, že si účasti a podpory všech velice vážíme a pevně věříme, že se s Vámi při Tříkrálové sbírce 2022 už setkáme osobně. Přejeme Vám pokojné dny a vše dobré.

Všem dárcům Tříkrálové sbírky je potřeba vyslovit slova velkého poděkování

To patří také všem pracovníkům a dobrovolníkům Charity, kteří se podíleli na přípravě a realizaci po všech stránkách mimořádné Tříkrálové sbírky. Poděkování patří koordinátorům na obcích a městech, úředníkům na městech, kněžím, kteří umístili kasičky v kostelích a na farách. Dále majitelům malých obchodů, ale i řetězcům Kubík, Quanto a COOP Havlíčkův Brod, jejichž vedení nám umožnilo umístit kasičky v jejich provozovnách. Rozdíl oproti loňskému roku byl vzhledem k podmínkám minimální. Do kasiček dárci do 24. ledna přispěli neuvěřitelných 647 608 Kč. Aktuální přírůstek online koledy k 15. únoru je pro poličskou Charitu 79 845 Kč. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky tedy k tomuto datu činí 727 453 Kč.

Forma online koledování trvá však až do 30. dubna 2021, kdy bude letošní, 21. ročník sbírky definitivně ukončen. Pokud jste nestihli a stále byste ještě rádi přispěli na hlavní záměr Tříkrálové sbírky v našem poličském regionu — posílení a rozšíření poskytování služeb Domácího hospice sv. Michaela — můžete tak učinit na čísle bankovního účtu: 66008822/0800 s variabilním symbolem 77705021. Děkujeme Vám.

Pro srovnání — celkový výsledek koledování v minulém roce 2020 dosáhl částky 886 177 Kč. Kompletní výsledky tříkrálového sbírkového nadšení včetně srovnání s minulými ročníky jsou uvedeny na našich webových stránkách policka.charita.cz (aktuální výsledky, historické výsledky).

Z nové sbírky roku 2021 chceme posílit kapacity odborného týmu paliativní péče a rozšířit území pro poskytování služeb Domácího hospice sv. Michaela a částečně pokrýt provozní náklady ošetřovatelské služby a domácí hospicové péče. Dále částečně pokrýt náklady na multidisciplinární rozvoj služby Otevřené dveře v souvislosti s reformou psychiatrické péče.

Samozřejmostí je pokračovaní v podpoře projektů DCH HK v Indii a posílení Fondu přímé pomoci sociálně slabým v místě působnosti OCH Polička.

Děkujeme a těšíme se na shledání při živé koledě v roce 2022.

Mgr. Martin Dvořák, ředitel OCH PoličkaPáteční příběh o Daru naděje aneb malé ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou

V pátek 22. ledna jsme na Charitním domě č. II na Vrchlického ulici „sloužili“ poslední den letošní Tříkrálové sbírky. Po dobu tří týdnů zde bylo jedno z několika poličských zastavení, kde bylo možné „tříkrálově darovat“ přímo do pokladničky. V celodenních službách od 8 do 18 hodin jsme se pracovníci Charity střídali, aby každý přispěl svým dílem k dobrému dílu společnému. Ten den byl návštěv prostý, tedy jinými slovy nikdo (už) nepřišel…až… byl podvečer, ulice ztichla, lampy se rozsvítily, jemně propadával sníh. Byla za pět minut šestá hodina podvečerní, když na dveře zaťukaly prstíky dvou malých holčiček, podle slov kolegyně milých jako andílci, doprovázených tatínkem a čtyřnohým chlupatým kamarádem. Se slovy „musíme si přece pomáhat“ přinesli poslední dárek do naší letošní Tříkrálové pokladničky. Přišel jako úplně poslední, v oněch pověstných „za pět minut dvanáct“, už jsme ho ani nečekali. Nejde snad uvažovat ani jinak, než že jsme dostali… dárek naděje.

Mgr. Marcela Vraspírová