Tříkrálová sbírka 2021 bude po všech stránkách MIMOŘÁDNÁ

Říkává se: „Na Tři krále o krok dále.“ Ano, se třemi mudrci z Východu se k nám bude pomalu a nenápadně vracet více světla — a věřme, že i více naděje, zdraví a dobré vůle pro časy příští. Tříkrálové koledování se k nám vrátilo právě díky Charitě. Dobří lidé pro účel tříkrálového koledování otvírají svá srdce, projevují dobrou vůli, pochopení pro lidskou blízkost a darují i „pár zlaťáků“ na pomoc bližnímu svému — tedy potřebnému člověku. Tři králové přinášejí do našich domovů radostnou zvěst a Boží požehnání. C + M + B — Christus Mansionem Benedicat — Kristus žehnej tomuto domu. Nebo že by na ostění dveří psali iniciály svých jmen Kašpar, Melichar, Baltazar? Ať tak či tak, obdarovat potřebné je velmi pěkný zvyk. A tak se chystáme a připravujeme, byť bude Tříkrálová sbírka v poněkud neobvyklém módu na rozdíl od let minulých. Jsme vděčni za velkou pomoc všem, kteří v přípravách netradiční realizace přiložili ruku k dílu a nechali „Tříkrálovku“ vstoupit do svých pracovních i osobních životů už dlouho před jejím zahájením, kdy se s napětím sledovala stále se proměňující situace, a připravovaly se různé varianty koledování. Dobrovolnice a charitní zaměstnanci kompletovali, balíčkovali a nechali svýma laskavýma rukama projít stovky i tisíce drobností, které budou spolu s radostnou zvěstí a Božím požehnáním v průběhu Tříkrálové sbírky v lednu 2021 putovat do Vašich domovů...

Vážení a milí dárci, děkujeme za Vaši přízeň a těšíme se na setkání, ať už skutečné, či virtuální. Tříkrálová sbírka bude tentokrát probíhat od 1. do 24. ledna 2021. V poličském regionu tříkrálovým darem přispějete především na ROZŠÍŘENÍ SLUŽBY DOMÁCÍHO HOSPICE SV. MICHAELA OBLASTNÍ CHARITY POLIČKA.

A jak bude v poličském regionu možné darovat?

Osobně — vložením do pokladničky

Sběrné místo Adresa
 BAUMARKET  Jilemnického 567
 BENU lékárna  Smetanova 55
 BIOKRÁMEK   Tyršova 179
 Čerpací stanice THT SHELL Polička  Starohradská 316
 Domácí potřeby  Masarykova 7
 DPS „Penzion“ Polička  Družstevní 970
 Elektro ZAPA  Hegerova 107
 Farní sbor Českobratrské církve evangelické Polička   Nábřeží Svobody 561
 Kavárna Pralinka  Riegrova 31
 Městský úřad — podatelna  Palackého náměstí 160 
 Polabské uzeniny  Šaffova 70
 Potraviny COOP  Jiráskova 820
 Potraviny COOP  Starohradská 359
 Potraviny Kubík  Eimova 716
 Potraviny Kubík  Masarykova 10
 Řeznictví Na Náměstí  Palackého náměstí 20
 Řeznictví Šutera  Starohradská 378
 Římskokatolická fara — děkanství Polička   Bohuslava Martinů 1
 TOMANOVÁ lékárny  Eimova 294
 TOMANOVÁ lékárny  Komenského 11

Prostřednictvím charitního vozu

Platbou na bankovní účet Tříkrálové sbírky

Platbou přes zde zobrazený QR kód (Váš příspěvek bude generován přímo Oblastní charitě Polička)

QR platba

Zasláním DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87 777

Zasláním DMS TRV KOLEDA 30 (60 nebo 90) na číslo 87 777

Koledníci Tříkrálové sbírky

VÁŽENÍ A MILÍ DÁRCI, DĚKUJEME VÁM.

Pro Vaši informaci nám dovolte malou rekapitulaci minulé sbírky (2020), při které se v našem regionu vybrala finanční částka 886 177 Kč. Díky této Vaší štědrosti můžeme lépe pomáhat lidem v nouzi. Z výtěžku minulé sbírky (2020) jsme: Z nové sbírky roku 2021 chceme:
Informace naleznete také na webu:

policka.charita.cz

www.trikralovasbirka.cz

Cennou zkušenost se službou Domácího hospice sv. Michaela s námi můžete sdílet v Charitním Zpravodaji 20 na adrese policka.charita.cz/kdo-jsme/zpravodaj/.
Kontakty:
Mgr. Martin Dvořák, ředitel | Oblastní charita Polička | Vrchlického 16 | 572 01 Polička
tel: 461 725 552 | e-mail: reditel@pol.hk.caritas.cz | policka.charita.cz
Koordinátorky Tříkrálové sbírky:
Mgr. Jitka Balášová | tel: 731 591 558 | jitka.balasova@pol.hk.caritas.cz
Jana Poliačiková | tel: 737 501 941 | jana.poliacikova@pol.hk.caritas.cz